ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Learning Center)

ข่าวล่าสุด

กิจกรรม Focus Group โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
กิจกรรม Focus Group โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

กิจกรรม Focus Group โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกำหนดจัดกิจกรรม Focus Group โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสำรวจความต้องการของนิสิต อาจารย์และบุคลากร และศึกษาความเป็นไปได้ วิเคราะห์และออกแบบระบบศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เมื่อวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

RSS