ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Learning Center)

ข่าวล่าสุด

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมอบรมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิทยาการข้อมูลและร่วมประกวดโครงการเพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่าแสนบาท

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมอบรมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิทยาการข้อมูลและร่วมประกวดโครงการเพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่าแสนบาท

สำหรับผู้มีใจรักทาง data อยากพัฒนาตนเองให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก อยากนำ AI ไปใช้ในการทำงานหรือในชีวิตประจำวัน อยากศึกษาเทคโนโลยีด้าน IoT, Computer Vision, Data science ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิทยาการข้อมูล ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ ร่วมประกวดโครงการชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่าแสนบาท พร้อมได้รับวุฒิบัตรเข้าร่วมโครงการ  โดยกำหนดจัดอบรมในระหว่างวันที่  17 - 18 กุมภาพันธ์ 2563  ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

 

กิจกรรม Focus Group โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
กิจกรรม Focus Group โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

กิจกรรม Focus Group โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกำหนดจัดกิจกรรม Focus Group โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสำรวจความต้องการของนิสิต อาจารย์และบุคลากร และศึกษาความเป็นไปได้ วิเคราะห์และออกแบบระบบศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เมื่อวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

RSS